تامین پارچه نساجی

پارچه نساجی پارچه‌ای است که با استفاده از نخ‌ها و سایر مواد طبیعی یا مصنوعی به هم بافته شده و گره زده شده یا به هم متصل شده است.