استفاده از پوکه در شستشوی سنگ

یکی از خدمات دنیز تک دیبا سنگ پوکه معدنی و ملزومات سنگ شویی است . شستن سنگ یک فرآیند تولید منسوجات است که برای دادن ظاهری فرسوده به لباس پارچه ای تازه تولید شده استفاده می شود. شستشوی سنگ همچنین به افزایش نرمی و انعطاف‌پذیری پارچه‌های سفت مانند کرباس و جین کمک می‌کند.

در سنگ شویی ظاهر فرسوده به صورت هدفمند داده می شود. پارچه همراه با پوکه شسته می شود. سنگ‌ها و جین‌ها در ماشین‌های لباسشویی بزرگ صنعتی با هم می چرخند. هر چه مدت طولانی تری با هم بچرخند، رنگ پارچه روشن تر و کنتراست بهتری حاصل می شود. مدت زمان این روش از قبل تنظیم می شود تا از پارگی و سایش پارچه جلوگیری شود. پس از آن، پارچه تحت فرآیندهای مختلف آبکشی، نرم شدن و در نهایت خشک شدن قرار می گیرد. این پارچه های شسته شده با سنگ برای اهداف مختلفی چون تولید پوشاک وهمچنین برای اهداف اثاثه یا لوازم داخلی مانند مبلمان استفاده می شود.